Wat is een duatlon?

De duatlon is het kleine broertje van de triatlon. Waar er bij de triatlon drie disciplines aan bod komen, zwemmen, lopen en fietsen, komen er bij de duatlon twee disciplines aan bod: lopen en fietsen.

De twee disciplines worden echter wel in drie delen uitgevoerd: eerst wordt er gelopen, dan wordt er gefietst en om af te sluiten wordt er nogmaals gelopen.